Ytbehandling

Den sista produktförädlingen sker oftast i ytbehandlingsprocessen, detaljerna målas med pulverlack. Ett slutet förbehandlings- och appliceringssystem reducerar belastningen på miljön

Montering, packning
och lager

Vi kan även svara för montering, packning och lagerhållning av produkter. Detta ger många av våra uppdragsgivare möjlighet att med god lönsamhet leverera en komplett produkt direkt till slutkunden.

Ytbehandling