Vision

Tobela ska bli ett av Skandinaviens ledande designbolag på inredningssidan, med högklassig produktion av såväl helhetslösningar som inredningsdetaljer. Även på tekniksidan ska vi driva utvecklingen framåt. Vi var t.ex. först i Norden med att producera vår egen gas till vår laserskärare.