Skola

 Tobela har producerat och distribuerat skolmöbler till skolor i hela Skandinavien och England.